مادربورد لپ تاپ ایسوس X553MA CEL N2830

برای قیمت تماس بگیرید
دستگاه ها ی سازگاربا این محصول: X551C , X551CA شماره پارت های سازگاراین محصول:

مادربورد لپ تاپ ایسوسK43SM

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: K43sv ,K43sj, A43s, X43s ,K43sm می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوسK54LY

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: X54HR, K54HR , X54H می باشد.