مادربورد لپ تاپ ایسوس K53SD

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: K53SD , K53E ,X53E , A53E می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K54HR

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: X54HR, K54HR , X54H می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K550CA

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: K56CA , K56CM, K550CA می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K56CA

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: K56CA , K56CM, K550CA می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K56CB

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: با تمامی لپ تاپ های سری K56 سازگار می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K56CM i5 2G GT740M

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: K56CA , K56CM, K550CA می باشد.