مادربورد لپ تاپ ایسوس K42J

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: K42JR , K42J , K42JY , K42JB , K42JZ می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K42JB

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: K42JR , K42J , K42JY , K42JB , K42JZ می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K42JR

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: K42JR , K42J , K42JY , K42JB , K42JZ می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K42JY

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: K42JR , K42J , K42JY , K42JB , K42JZ می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K42JZ

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: K42JR , K42J , K42JY , K42JB , K42JZ می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K43SJ

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: K43sv ,K43sj, A43s, X43s ,K43sm می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K43SV

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: K43sv ,K43sj, A43s, X43s ,K43sm می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K43SV Rev 2.0 2G GT540M

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K43SV Rev 2.2 2G GT540M

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K52F REV 2.2 Intel

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: با تمامی لپ تاپ های سری K52 سازگار می باشد.

مادربورد لپ تاپ ایسوس K53E

برای قیمت تماس بگیرید
مدل مادربوردهای سازگار با این مادربورد: K53SD , K53E ,X53E , A53E می باشد.